top of page
Search
  • Writer's pictureVidoviti ljudi

Magija kod raznih kultura https://www.vidovitiljudi.com

Magija kod raznih kultura

Orijentalna magija u Kini veliku važnost pridaje magičnom ogledalu. Magično ogledalo je instrument pomoću kojeg su se štitili od uroka, crne magije, odnosno protiv zla, smrti i bolesti. U Kini su verovali da se snaga i moć demona znatno smanji ukoliko se taj demon ili grupa demona ugleda u magičnom ogledalu, čak vlasniku tog ogledala ne mogu učiniti ništa. Osim magičnih ogledala u Kini još i do danas koriste najrazličitije amajlije. Amajlije, da bi imale veliku snagu morale su se ispisivati sa perom napravljenim od breskvinog drveta, a boja koja je korištena je crvena ( crveni cinober ). Po njihovom verovanju, a i iskustvu, te amajlije su toliko jake da ne samo da pobeđuju zle duhove nego pobeđuju i zločeste životinje i ljude. Ako se amajlija radi na papiru, onda papir mora biti crvene ili žute boje. Ponekad se na tom papiru crtaju i oblikuju lični idoli sa poznatim njihovim « gromovitim « pismom. Takva amajlija se obično stavlja da visi kroz jednu rupicu dugmeta ili stavlja u crvenu torbicu ili se čak zalepi na vrata ili krevet gde spavamo. Ponekad svoju amajliju zapale, a pepeo mešaju sa čajem ili vodom te piju. Na taj način žele da simbolika i snaga te amajlije u potpunosti zagospodari celim telom (bićem). U Kini veruju i u moć mača. Mač napravljen od novčića može se koristiti u svim magičnim ritualima. Naročito je jak mač napravljen od dudovog drveta. S tim mačem se mogu pobediti i zli magovi.

Islamska magija - u toj staroj magiji često se koristi čvor ili više čvorova, kao sredstvo za razne kletve. Muslimanska magija ili njihova tradicija ima neobičnu priču. Muslimanska magija vezana je za jednog čoveka koji se zove prorok Muhamed, a kojeg je začarao jevrejski čarobnjak ili mag koristeći upravo ovu tehniku - čvor. Na špagi je bilo napravljeno devet čvorova. Svaki čvor vezivao je jednu kletvu. Kletve su gubile snagu ako bi jedan po jedan čvor bio otvoren ili jednostavno kompletna špaga bila bačena u vatru uz odgovarajuće molitvene reči. Danas se islamska magija barem ovde kod nas povezuje sa Hodža - Kuran - Zapisi. To bi značilo da Hodža koristeći veru Islam, odnosno moć svetog zapisa Kuran, u najvećoj meri piše na pergamentu svete rečenice iz Kurana koje su po njemu potrebne u tom trenutku za određenu osobu.

Centralna Azija - među plemenima centralne Azije bolest se leči "ubijanjem čvorova". Postoji redovan obred, ritual koji se koristi u tu svrhu. To je ritualna magija gde se isprede trobojno uže i na njemu se zavežu čvorovi. Nakon toga se ove čini zakopavaju na nekom nedostupnom dalekom mestu. Smatralo se da je tada i ta bolest zauvek zakopana sa svom svojom negativnošću.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page