top of page

About | Vidoviti ljudi

Vidoviti ljudi vam pomažu, skidanje crne magije, vraćanje voljene osobe, izrada zaštitinih amajlija i talismana. Privlačenje i trajno vezivanje voljenih osoba. Skidanje svih vrsta magija i magijskih dejstava i činodejstava.

Vidoviti ljudi vam pomažu, skidanje crne magije, vracanje voljene osobe, izrada zaštitinih amajlija i talismana. Privlačenje i trajno vezivanje voljenih osoba. Skidanje svih vrsta magija i magijskih dejstava i činodejstava.

Moć upravljanja energijom, prizivanja određenih događaja, uticaj na sudbinski tok postižu se na različite načine. U prvom redu to su bajalice, različiti rituali, u različito doba dana, ponekad i na specifičnim mestima, kao što su raskrsnice, vodenice i mesta koja sadrže i zrače posebnu energiju. Bajalice su prenošene sa kolena na koleno i mnoge od njih su vekovima stare, prilikom njihovog izgovaranja energija reči tka se i prenosi u/na neki predmet, u kome se i zadržava. Nerazumljivost jezika posmatraču dodatno mistifikuje proces bacanja ili skidanja čini.
Predmeti imaju moć, jer zadržavaju energiju osobe koja ih je posedovala, pa tako predmeti poput češlja, odeće, obuće ili slike mogu poslužiti za bacanje čini. Važi pravilo da se stvari ne pozajmljuju drugim osobama. A čim nekome nestane neki predmet posumlja se da je ukraden ne bi li bile bačene čini. Kada nečija odeća bude zakopana na grobu uz bajalice znači da se neće nikad oženiti/udati. Te čini se teško skidaju, kao i one uz pomoć obajane slike osobe bačene u reku.
Vlasi veruju da se energija može prenositi sa ljudi na predmete i da je preko nekog predmeta moguće preneti na drugog. Tako su raskrsnice česta mesta gde se neko može ratosiljati loše sreće, a prvi koji potom prođe će je pokupiti. Isto važi i ako neko uzme „trag“ osobe -malo zemlje gde je osoba zgazila, može mu napakostiti, ali se ta osoba može zaštititi ako prethodno sama uzme svoj „trag“ i nosi ga sa sobom, tada mu niko ne može napakosti na taj način, ali na raspolaganju im je sijaset drugih. Mnogo je rituala i simbolike vezano za Vlašku magiju, i gotovo da svaki predmet ili stvar može da ima neko značenje.
Jedno od verovanja jeste priča o tri suđaje koje dolaze u kući kada se dete rodi da mu proreknu sudbinu, roditelji tada nastoje da ih umilostive ostavljajući im kolače i mleko. Kako tada bude određena sudbina, takav će biti čitav život deteta. Najstarija i najružnija uvek predlaže najgore, a najmlađa i najlepša sreću i blagostanje. Treća daje konačan sud praveći kompromis između ova dva predloga, iz tog razloga je život mešavina lepih i ružnih trenutaka.
KOJA ŽIVOTINJA JE VAŠ DUHOVNI VODIČ?
Danas, u potrazi za životnim putem i spiritualnošću, mnogi ljudi se okreću drevnim tehnikama, koje primenjuju kako bi se povezali s prirodom. Indijanci su poznati po tome što su im zaštitnici duhovi životinja, a u kineskom horoskopu svaki znak predstavljen je jednom životinjom. U drevnim vremenima ljudi nisu samo jeli njihovo meso, već su im životinje služile i kao čuvari, odnosno pomoć pri obrađivanju zemlje. Takođe, posmatrajući ih, učili su kako da prežive u prirodi. Ljudi su onda počeli saosećati sa životinjama, tako da su im mogli proniknuti u dušu, uvideti njihove prednosti i mane, i ujedno povezati se sa njima na duhovnom nivou. Smatrali su kako ih svaka životinja može naučiti nekoj životnoj lekciji, da ih može izlečiti, dati im snagu, inspirisati ih i zaštititi. Ponegde su životinje čak imale status božanstava.
Šta je totem
Totem, prema paganskim religijama, predstavlja svetu životinju, biljku ili neki predmet koji se poštuje kao rodonačelnik i plemenski duh-zaštitnik. Totemizam je jedan od najranijih oblika religije koji se sastoji od sistema verovanja, rituala, propisa i običaja u čijem je središtu kult plemenskog totema. U vezi sa navedenim ritualima, postoje mnoge zabrane čije kršenje ima teške posledice po počinioca: ako je totem životinja-zaštitnik plemena, ne sme se ubijati, niti jesti, jer se smatra mitskim pretkom koji obezbeđuje povezanost i dobrobit članova zajednice. Ovi totemi predstavljaju kako plemenske duhovne zaštitnike, tako i lične. Oni su poznati kao duhovni vodiči koji pomažu čoveku da se ponovo poveže sa energijama prirode...
bottom of page